Door: Luca Consoli, Ron Welters

Wetenschappelijke kennis heeft een bijzondere status vandaag de dag. Enerzijds is ze de haast religieuze status die ze zo lang had kwijt en is ze anno nu onderhevig aan stevige kritiek, variërend van interne kritische noten van sociologen en filosofen tot scherpe kanttekeningen bij ‘de wetenschap’ door politici en het grote, mondige publiek, dat zich steeds minder gelegen laat liggen aan wetenschappelijke autoriteit.

Anderzijds wordt wetenschap te pas en te onpas in- en aangeroepen ter staving van allerlei claims op allerlei gebieden – van de heilzame werking van ijsbaden op het immuunsysteem tot het aan de hand van Bijbelboeken precies berekenen van de dag des oordeels

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?