Door: Peter van Zilfhout

Peter van Zilfhout lokaliseert, ook uit eigen ervaring, de problemen rond het vak in de docent zelf en met name in zijn of haar ‘handelingsverlegenheid’. De eerste voorwaarde om de crisis in het vak te bestrijden is dat docenten zelf hun handelingsverlegenheid onder ogen zien en ‘daad-werkelijk’ een begin maken die te overwinnen. Als inspiratiebron voor dat laatste wijst Van Zilfhout op het werk van Peter Sloterdijk en diens opvatting van dialoog.