Door: René Munnik

René Munnik legt uit hoe Wittgenstein in zijn Tractatus Logico-philosophicus de grenzen van de taal opzoekt. Voor Wittgenstein is literatuur, in het bijzonder de poëzie, niet uit op objectieve beschrijvingen maar op het tonen van het absoluut waardevolle.