Door: Ad Borsboom

Om het bredere kader zichtbaar te maken wordt deze bundel afgesloten met een studie van de levensloop en samenhang tussen generaties in een radicaal andere context. Ad Borsboom analyseert de levenscyclus van de Australische Aborigines, die gekenmerkt wordt door religieuze riten. Deze riten maken de overgang van de ene naar de andere levensfase zichtbaar. Ouderen leiden in deze cultuur de riten en zijn verantwoordelijk voor de geestelijke en intellectuele ontwikkeling van jongeren.