Door: Jan Peil, Toine van den Hoogen

Toine van den Hoogen en Jan Peil gebruiken het werk van Adam Smith als achtergrond voor de bespreking van de reden waarom velen in conflicten rond de toenemende globalisering en vermarkting weer aandacht schenken aan de betekenis van normen en waarden. De auteurs gaan na of het denken van Smith over de regelmatigheden van de markteconomie gebruikt kan worden om de discussie over de verhouding tussen markt en waarden fundamenteel te verdiepen.