Door: Laurens ten Kate

Laurens ten Kate bespreekt het fascinerende denken van Bataille over de erotiek. Deze Franse denker speelt een belangrijke rol in de filosofie van Derrida, Foucault en Blanchot. In het centrum van zijn interesse staat de verhouding tussen grens en transgressie, wet en overtreding. In zijn studie van het fenomeen van de erotiek is Bataille op zoek naar de aard van dat tussengebied tussen grens en trangressie.

In de dynamische structuur van deze tussenruimte ziet de auteur een opmerkelijke parallel met Plato’s analyse van eros als een daimonisch ‘tussen’: eros is de zuivere leegte, die weliswaar uitstaat naar de vervulling, maar haar wezen vindt in de tussenruimte, die ruimte waar Socrates op zijn plaats is, tussen niet-weten en wijsheid in.