Door: Antoon Vandevelde

Antoon Vandevelde gaat in op de ethische vragen in verband met voedsel wereldwijd, waarbij hij vertrekt vanuit het gegeven dat nog steeds mensen sterven door armoede en honger, ondanks alle technische vooruitgang en economische ontwikkeling.

Er is geen algemene remedie voor wereldvoedselproblemen, volgens Vandevelde, vooral omdat doordat het ontwikkelingsprobleem niet alleen economisch maar ook cultureel is en deze aspecten in tegengestelde dynamieken staan: het streven naar behoud van traditionele culturen staat economische groei in de weg, terwijl economische ontwikkeling gepaard gaat met ontwrichting van eeuwenoude lokale culturen.