Door: Maria van der Hoeven

In de opzet van deze bundel wordt de uitdrukking ‘voorbeeldig onderwijs’ op twee manieren opgevat: in de zin van ‘het beste onderwijs’, en in de zin van ‘leren, via na te volgen voorbeelden’. Onderwijsminister Maria van der Hoeven gaat kort op beide in. Maar ze vindt dat er nog een derde betekenis bestaat: voorbeeldig als ideaaltypisch: dat wat het beste past bij een bepaalde tijd of een bepaalde cultuur.