Door: Rudi te Velde

De bedoeling van deze uitgave, zowel van de vertaling als van de begeleidende essays, is om de geïnteresseerde lezer kennis te laten maken met Thomas’ uiteenzetting van het begrip waarheid, die uit wijsgerig oogpunt nog steeds bijzondere interesse verdient vanwege het fundamentele karakter van haar precieze en genuanceerde analyse.