Door: Nelleke Serrarens Wijngaard

Geluk is op verschillende manieren en vanuit verschillende disciplines te benaderen. In de benadering van Nelleke Serrarens Wijngaard staat de samenhang tussen geluk en gerechtigheid centraal. De gerechtigheidsdimensie is wellicht niet de eerste dimensie waar mensen aan denken als het gaat om geluk, maar zij vindt deze dimensie essentieel: willen mensen gelukkig kunnen leven, dan dienen fundamentele rechten gerespecteerd te worden.