Door: Karel Steenbrink

Karel Steenbrink geeft een inleiding in de geschiedenis van de islam. Hij schetst de ontwikkeling van de profeet Mohammed en de drie hoofdvarianten waarin de islamitische religie zich heeft ontwikkeld: de islam van de imam en de mufti, de islam van de marabout of de sjeik, en de islam van de politieke activisten.

Alle drie varianten zijn – in wisselende verhoudingen – in alle islamitische landen en culturen terug te vinden. Steenbrink besluit zijn bijdrage met een oproep om de moslims in de eerste plaats als partners in het geloof te zien en vandaaruit een kritische dialoog aan te gaan, die ook misstanden aan de kaak durft te stellen.