Door: Johan van Workum

Zorgen voor cohesie is bij uitstek ook een opdracht voor de politiek. Maar bij het feitelijk opereren van politieke partijen komt de fundamentele en ook ideologische vraag naar de inrichting van de maatschappij steeds moeilijker aan de orde. Johan van Workum analyseert het debat in de achterban van de PvdA en vergelijkt dit met de kerkelijke verantwoordelijkheid voor de (cohesie in de) samenleving. Betekent dit ook dat politieke partijen een rol weggelegd zien om kerken bij hun maatschappelijke inzet te steunen?