Door: Ad Vennix

Thomas maakt duidelijk dat alle waarheid, dus ook zijns-waarheid, op enigerlei wijze herleidbaar is tot het menselijk verstand. Waarheid bestaat in de ‘overeenstemming’ of ‘gelijkwording’ van het ding en het verstand (adaequatio rei et intellectus). Ad Vennix biedt in deze bijdrage wat meer duidelijkheid over de betekenis, strekking en draagwijdte van de bedoeling van Thomas.