Door: Pim Haselager

Pim Haselager laat zien hoe de discussie omtrent begrippen zoals ‘wil’ en ‘autonomie’ – en hun betekenis voor het reflecteren over wie we zijn – zowel verhelderend als verwarrend kan zijn, wanneer we die concepten gaan gebruiken om verschillen en overeenkomsten tussen robots en onszelf in kaart te brengen.

Enkele eeuwen geleden zag Descartes nog de menselijke wil als het in geen enkel opzicht beperkte vermogen om iets wel of niet te doen, tegenwoordig overheerst een veel mechanistischer beeld, dat ondersteund lijkt te worden door recent neurowetenschappelijk onderzoek. Haselager waarschuwt om dan niet te snel conclusies te trekken omtrent het wel of niet bestaan van een ‘echte’ vrije wil. Wijsheid blijft nodig om de inzichten van de kunstmatige intelligentie te gebruiken om ons mensbeeld beter te begrijpen.