Door: Fons van Wieringen

In de studie van het onderwijsbeleid ligt het voor de hand aandacht te hebben voor de actoren die van betekenis zijn voor bepaalde onderdelen van het onderwijs zoals het leerplan. Wie bepaalt, wie regeert het leerplan? Daarnaast kunnen we ook de vraag stellen: wat regeert het leerplan? Welke uitgangspunten of principes hanteren we (of juist niet) bij de opzet van het leerplan? In deze bijdrage van Fons van Wieringen worden enkele van deze principes verduidelijkt.