Door: Johan ter Haar

Johan ter Haar presenteert de islam via de invalshoek van de mystiek: de invalshoek die vaak het beste aanknopingspunt blijkt voor een vruchtbaar contact tussen moslims en christenen. Ter Haar laat zien dat er een authentiek islamitische mystiek bestaat: het soefisme. Hij beschrijft achtereenvolgens de ontwikkeling van het soefisme van wereldverzaking tot godsliefde, de institutionalisering ervan in een leer, in riten, filosofie en ordes, en tot slot de rol van het soefisme in de hedendaagse islam.