Door: Henk E.S. Woldring

In dit boek bespreekt de auteur enkele toneelstukken van Shakespeare waarin we te maken hebben met de erfenis van vier culturele tradities – de Griekse, Romeinse, joodse en christelijke – die ten grondslag liggen aan de westerse cultuur. Het gaat om twee stukken die gesitueerd zijn in de Griekse oudheid, Troilus en Cressida en Timon van Athene, vier stukken die een oud-Romeinse achtergrond hebben, Coriolanus, Julius Caesar, Antonius en Cleopatra en Titus Andronicus, en een stuk met de late Middeleeuwen/de vroege Renaissance als context, De koopman van Venetië.

Dit boek bevat geen literatuur-theoretische analyse van Shakespeare’s werken, maar een filosofische reflectie. Om echter de trefzekerheid, diepgang en literaire schoonheid van Shakespeare’s formuleringen tot uitdrukking te laten komen, wordt er vaak en uitgebreid (in vertaling) uit de besproken werken geciteerd.