Door: Paul Hendriks

Paul Hendriks stelt dat maatschappij en wetenschap moeilijk los van elkaar te zien zijn. Sociale druk, zowel door dominante meningen als financiële middelen, beïnvloedt de wetenschap. Dit is geen probleem, zolang de wetenschappelijke gemeenschap genoeg zelfreinigend vermogen heeft. De veranderde wijze van financiering van onderzoek bedreigt echter dit vermogen.