Door: Cor van der Weele., Corjo Jansen, Eelke de Jong, Fons Plasschaert, Paul Klep, Rolf Hoekstra, Theo Rasing, Toine van den Hoogen

Dit is de weergave van een discussie over het thema van deze bundel tussen een achttal wetenschappers, die samen het brede spectrum van wetenschapsgebieden vertegenwoordigen (dus afkomstig uit zowel alfa- als bèta- en gammarichtingen), en ieder ervaring hebben met sturing en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens het gesprek blijkt onder meer dat alle beschouwde disciplines modeverschijnselen kennen die sociale druk opleveren. Dat is echter niet vaak problematisch, vinden de deelnemers. Wat de financiering betreft ligt dit anders, bijvoorbeeld door de samenwerking met bedrijven en door de dominantie van het wetenschapsmodel van de bètarichtingen.