Door: Ciano Aydin

Volgens Ciano Aydin is de huidige mens zodanig verwikkeld in de technologie, dat ook ons ‘zelf ’ erin geconstitueerd wordt. Dat levert een kritiek op het cartesiaanse mensbeeld op, want zelfs het eigen denken is geen private, louter innerlijke aangelegenheid van de individuele mens, maar is verspreid over ‘mens’ en ‘machine’. Wij denken niet alleen in ons eigen hoofd, zegt Aydin, die vindt dat dit altijd al zo geweest is.