Door: Wim van de Donk

Deze bundel doet ‘verslag’ van een serie bijeenkomsten die de Rechts- en Bestuurskundige Afdeling van het Thijmgenootschap organiseerde rondom het thema ‘marktwerking en solidariteit’. Die serie nam een aanvang in het najaar van 2005 met een symposium in Utrecht, waar onder meer gesproken werd door directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings en FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Hun op schrift gestelde bijdragen openen deze aflevering van de Annalen van het Thijmgenootschap.

De andere bijdragen vormen de weerslag van de symposia die de afdeling organiseerde in samenwerking met toonaangevende organisaties op onderscheiden domeinen van maatschappelijke dienstverlening. Doelstelling van die bijeenkomsten, en dat geldt ook deze bundel, was inzicht te krijgen in de praktijken die zich in die domeinen feitelijk ontwikkelen, en om daarover een eerste verkennende discussie te voeren.