Kleinschaligheid en het ‘thuis’ van mensen met dementie

Leden van het Thijmgenootschap krijgen alle uitgaven thuisgestuurd. Ook lid worden?