‘Innumerable other characters to her support’

De indringende manier waarop Woolfs stream of consciousness-techniek het innerlijk bewustzijn uitdrukt, wordt toegelicht in deze bijdrage van Froukje Pitstra.