Geert van Dartel

Erasmus Oecumenicus

In de aanloop naar de Reformatie speelde Erasmus een belangrijke rol. In de Lof der Zotheid (1511), geschreven na een verblijf in Engeland bij zijn vriend Thomas More, legde hij de vinger op de […]

Ga naar de bovenkant