De eed van Hippocrates gezien in historisch perspectief

De auteur laat zien dat de tekst van de artseneed door de eeuwen heen wijzigingen heeft ondergaan. Zowel de opbouw van de eed als bepaalde uitspraken zijn nauwelijks nog terug te vinden in de […]