De juridisering van menselijke relaties en de legitimiteit van ‘wrongful birth’- en ‘wrongful life’-claims

In dit artikel van Piret worden culturele ontwikkelingen, bestaande juridische bepalingen en argumenten en gangbare logische categorieën aangebracht om tot een goed begrip te komen van de belangrijke juridische en morele vragen inzake ‘wrongful […]