Oost en West in de moderne westerse beeldende kunst: de video-installaties van Bill Viola

Aan het begin van de 21ste eeuw zijn religie en spiritualiteit als thema’s teruggekeerd op de cultureel-maatschappelijke en politieke agenda. Dat krijgt heel verschillende gestalten. In dit artikel bespreken Jacky Limvers en Gerard Wiegers […]