Geloof achter de dijken

De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy geeft een brede schets van de ontwikkelingen van het geloofsleven in de Nederlandse samenleving.