Ziekte, hoop en vertrouwen

De auteur reflecteert op langdurig en zwaar ziek-zijn als een aanslag op het bestaan, een aantasting van het lichaam en niet zelden ook van de geest. ‘Het gelukkige lichaam’, schreef Paul Valéry, ‘heeft geen […]