Naar een solide en solidair pensioensysteem

Economen Lans Bovenberg en Johan Graafland stellen de vraag naar de richting waarin het Nederlandse pensioenstelsel zich zou moeten ontwikkelen om de solidariteit tussen en binnen generaties te koesteren en zoveel mogelijk te behouden. […]