Jos de Mul

It Takes Three to Tango

Wie vraagt naar de Europese cultuur wordt al snel geconfronteerd met enkele basale, maar lastig te beantwoorden vragen. Dat wordt al duidelijk als we de simpele vraag stellen waar Europa nu precies ligt. Dat […]

Cyberspace Odyssee

Jos de Mul verhaalt van de ontstaansgeschiedenis van de rekenmachine en de computer en de invloed daarvan op ons wereldbeeld. Hij signaleert verschillende historische trends – miniaturisering, multimedialisering en netwerkontwikkeling – en constateert dat […]

Ga naar de bovenkant