Europa, geloof en cultuur

Uit veel wat er tegenwoordig over Europa wordt gezegd, blijkt dat we beter kunnen verwoorden wat het niet is, dan wat het wel is. In Groot-Brittannië hebben mensen het over ‘Europa’ wanneer ze bedoelen […]