Over de broers Karamazov

De interne band tussen literatuur en ziel wordt verkend door Stefan Waanders in een beschouwing over Dostojevski’s werk, met name De gebroeders Karamazov. Waanders gaat ook op verschillen tussen de vroegchristelijke Augustijnse conceptie van […]