Hippocrates en de dagelijkse praktijk

Theo Wobbes reflecteert op de eed die hij ooit aflegde en zijn lange praktijk als arts. Hij vindt dat het griekse, joodse en christelijke denken ons terecht heeft doordrongen van de gedachte dat bij […]