In verband met de Algemene Ledenvergadering tijdens het ATT-Jaarsymposium '500 Jaar Utopia' op 12 november 2016 te Utrecht treft u hierbij aan:

– het concept-verslag van de ALV d.d. 31 oktober 2015 te Utrecht;

– het concept-jaarverslag (bestuurlijk verslag) Thijmgenootschap over het jaar 2015;

financieel jaarverslag 2015.

(alle ter goedkeuring).