De multidisciplinaire aanpak van het Thijmgenootschap vertaalt zich in een regelmatige samenwerking met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking heeft geleid tot het opnemen van enkele adressen van websites die misschien ook voor u van belang kunnen zijn.

Valkhof Pers – Uitgever van de Annalen van het Thijmgenootschap

Stichting Thomas More (voorheen Radboudstichting), wetenschappelijk onderwijsfonds

Adelbertvereniging Adelbert Vereniging, gesprekspartner voor de samenleving vanuit christelijk perspectief

Het Soeterbeeckprogramma – een verdiepend en spraakmakend programma van de Radboud Universiteit

Davidsfonds – de grootste Vlaamse cultuurvereniging

ICCO – interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

VKMO / Katholiek Netwerk – actief knooppunt van het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO)

KNAW – Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

CJV – Christen Juristen Vereniging

CMF Nederland – Organisatie verwant aan de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap

Nederlands Artsen Verbond – Organisatie verwant aan de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap