De democratie staat onder druk. Wantrouwen is wijd verspreid. Burgers wantrouwen de politiek en elkaar. Globalisering en neoliberalisme hebben geleid tot populistisch verzet en nieuw nationalisme. Van rechter- en linkerzijde worden alternatieven aangedragen voor het huidige bestel en daardoor lijkt de liberale democratie niet langer de vanzelfsprekende toekomst.

Twee gerenommeerde Nederlandse denkers publiceerden onlangs onafhankelijk van elkaar een boek waarin zij de huidige crisis van de democratie nader onderzochten. Op verzoek van het Thijmgenootschap schreef Theo de Wit het essay Godenstrijd in de liberale democratie, dat ongeveer gelijktijdig uitkwam met Donald Loose’s Democratie op wankele bodem. Beide filosofen bieden een diepgravende bespiegeling op de actuele toestand van de democratie en plaatsen deze ook in historische, culturele en filosofische context. Toch komen ze ook deels tot verschillende conclusies.

Hoewel beiden vertrekken vanuit de Europese worsteling met orde en subversiviteit, pleit Donald Loose voor herwaardering van de verlichte grondslagen van de democratie en het liberalisme, terwijl Theo de Wit zijn essay wijdt aan een van de meest gevaarlijke denkers van de twintigste eeuw, Carl Schmitt. In zijn ogen dienen ook de zwaktes van deze regeringsvorm openlijk te worden besproken.

Onder leiding van Arthur Kok gaan beiden in gesprek over de toekomst van de democratie.

Over de sprekers

Theo de Wit was tot 2020 universitair docent wijsgerige ethiek en sociaal-politieke filosofie en tot 2019 bijzonder hoogleraar Geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen, beide aan de Universiteit van Tilburg. Vanaf 2013 is hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika.

Donald Loose is emeritus bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University. Met zijn boek Over vriendschap. De praktische filosofie van Kant won hij de prestigieuze Socratesbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2019.

Arthur Kok is docent-onderzoeker bij de Fontys Academy for the Creative Economy en voorzitter van de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap.

Praktische informatie

Zaterdag 25 juni 13:30 – 16:00

Huis 73 Hinthamerstraat 72-74

5211 MR Den Bosch

Leden gratis/niet-leden 5 euro

Aanmelden niet verplicht maar wel gewenst. Gebruik hiervoor het online aanmeldformulier.