In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 13 oktober 2012 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen, gelieve hierbij aan te treffen:

In verband met, en te uwer voorbereiding op, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 13 oktober 2012 tijdens de lunchpauze van het ATT-jaarsymposium in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen, gelieve hierbij aan te treffen:

Prof. mr. Roes, alg. secretaris Thijmgenootschap