Zaterdag 7 april, 13.30 uur, Dominicuskerk (Oog in Al), Palestrinastraat 1 te Utrecht zal de Voorjaarsvergadering van de Wijsgerige Afdeling plaatsvinden met als onderwerp: Traditie als sleutel tot het christelijk geloof. 

Het christendom kan niet zonder de traditie. In het Westen denken we dat het vergeten van de traditie een deugd is, maar dat is het niet, stelt cultureel antropoloog en filosoof Peter Abspoel.

Zingeving veronderstelt traditie. Dat besef groeide bij hem tijdens zijn verblijf in Afrika. In zijn artikel ‘traditie als sleutel tot het christelijk geloof’ werkt hij deze gedachte uit tot een nieuwe en boeiende visie op het christelijk geloof. Het ‘goddelijk respect’ voor traditie vormt daarbij de sleutel tot een begrip van het christendom.

Op de voorjaarsvergadering van de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap zal Peter Abspoel zijn visie op dit ‘goddelijk respect’ voor traditie komen toelichten. Daarna zal Jean-Pierre Wils een co-referaat geven over wat traditie is: medium of constructie? 

 

13.30  Inleiding – Peter Abspoel

14.00   Co-referaat – Jean-Pierre Wils (hoogleraar ethiek te Nijmegen)

14.30   pauze

15.00   discussie

16.00   borrel

 

De tekst van het artikel is te verkrijgen via onderstaande link:
http://peterabspoel.nl/wp-content/uploads/Traditie-als-sleutel-tot-het-christelijk-geloof.pdf

Aanmelding: r.a.tevelde@uvt.nl

Toegang voor niet-leden € 5,-  

De locatie is de Dominicuskerk (Oog in Al), Palestrinastraat 1 te Utrecht; te bereiken via Bus 5 richting Cartesiusweg, uitstappen halte Beethovenlaan.