Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health? Deze vraag staat centraal tijdens het congres De moraal van digitaal, op 9 oktober 2015 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Marli Huijer, denker des vaderlandsSprekers zijn o.a.: arts, filosoof en denker des vaderlands Marli Huijer (Erasmus Universiteit, Haagse Hogeschool), techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek (UTwente), hoogleraar patiëntgerichte innovatie Jan Kremer (Radboudumc, RV&S) en hoogleraar Ethiek & Techniek Jeroen van den Hoven (TU Delft). In de middag zijn er parallelsessies, toegespitst op verschillende ethische en filosofische kwesties rond e-health.

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg neemt zienderogen toe. E-health is niet meer weg te denken. Apps, elektronische patiëntendossiers, zorg op afstand, robottechnologie. De techniek biedt een eindeloze reeks spannende innovaties. Die innovaties roepen ethische en filosofische vragen op. Niet alleen over autonomie of privacy, maar ook over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, macht en identiteit.

De medische afdeling van het Thijmgenootschap is betrokken bij het programma.

Klik hier voor meer informatie. Of download hier de flyer: