Filosoof Michiel Meijer (32) ontving op zaterdag 12 november het eerste stipendium van Het Thijmgenootschap, de vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing. Het gaat om een bedrag van 10.000 euro.

Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad Stephan van Erp reikt het stipendium uit

Het Stipendium is een nieuw initiatief ter bevordering van het werk van jonge wetenschappers, die op een nieuwe wijze willen aansluiten bij de missie van het Thijmgenootschap.

Michiel Meijer (1984) is een Nederlandse filosoof die verbonden is aan de Universiteit van Antwerpen. Hij promoveerde in juni op een proefschrift over Charles Taylor en bereidt momenteel een postdoc-onderzoek voor naar de verhouding tussen moraliteit, zingeving en spiritualiteit in de westerse, geseculariseerde samenleving.

‘Het stipendium van het Thijmgenootschap stelt me in staat om dit thema ook buiten de ivoren toren van de universiteit te bespreken’, schrijft Michiel Meijer in een eerste reactie. Hij wil het geld gebruiken om met en voor een breder publiek na te denken ‘over de betekenis en plaats van moraliteit en zingeving in een samenleving die zich steeds meer laat leiden door wetenschappelijke inzichten’.   

Meijer kreeg het eerste stipendium uitgereikt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het Thijmgenootschap op 12 november in het Academiegebouw in Utrecht. Prof. Stephan van Erp, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, sprak een laudatio uit.

Het Thijmgenootschap heeft een kleine achthonderd leden en organiseert symposia en studiebijeenkomsten op het grensvlak van christendom, wetenschap en samenleving. Jaarlijks verschijnen bij Valkhof Pers vier of vijf nieuwe afleveringen in de serie Annalen van het Thijmgenootschap, dat inmiddels al 104 jaargangen telt.

Zaterdag na de jaarvergadering van de verenging was er eveneens in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht een symposium over 500 jaar Utopia van Thomas More. Sprekers: oud-minister van justitie Ernst Hirsch Ballin, theoloog en lekendominicaan Erik Borgman en de Ierse historicus Eamon Duffy. Het symposium werd georganiseerd door Thijmgenootschap, Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging.

Foto's: Roy Lazet