Met bijdragen van Erik Borgman, Gabriël van den Brink, Donald Loose, Damiaan Meuwissen, Jos de Mul, Dick Pels, Peter Rietbergen, Ronald Tinnevelt, Rowan Williams en Holger Zaborowski.

Met bijdragen van Erik Borgman, Gabriël van den Brink, Donald Loose, Damiaan Meuwissen, Jos de Mul, Dick Pels, Peter Rietbergen, Ronald Tinnevelt, Rowan Williams en Holger Zaborowski.

In dit boek schrijven filosofen, theologen en historici over de vraag of Europa nog wel een toekomst heeft. Wat is er met de oude Europese Gedachte gebeurd? Is er in onze tijd van ‘zware Europese crisis’ nog ruimte voor deze gedachte of wordt het tijd voor een nieuw, bij onze tijd passend Europees elan?

Tot voor kort leek Europa de hoeder van universele waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Vandaag de dag zien we echter een radicale omslag. Oude zekerheden zijn verdwenen. Europa lijkt in een existentiële crisis te verkeren en ontaard te zijn in een bureaucratisch instituut met een schrijnend gebrek aan openheid en transparantie.

De voorgestelde oplossingen voor dit schrikbeeld van Europa verschillen enorm. Minder Europa volgens critici, veel meer Europa volgens voorstanders. Terug naar een internationale organisatie, vooruit naar een federaal verband. Is het op dit punt in het project van Europese eenwording echter wel zo verstandig om ons enkel vast te bijten in de architectuur van de Europese politieke instituties? Is het niet beter om ons hernieuwd af te vragen wat het doel en de bestaansgrond van dit project eigenlijk was, is en zou moeten zijn.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen zijn dit essentiële vragen om te stellen. Deze bundel voorziet in een behoefte aan verdieping van het huidige debat over Europa.

Ronald Tinnevelt (redactie), Europa – op zoek naar een nieuw elan, Valkhof Pers: Nijmegen. Annalen van het Thijmgenootschap, jaargang 102 (2014), aflevering 1, € 17,95

Klik hier om te bestellen.
Leden van het Thijmgenootschap krijgen het boek thuisgestuurd. Ook lid worden?