De filosoof en publicist prof. Gabriel van den Brink is de nieuwe voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap. Hij volgt theoloog prof. Stephan van Erp op.

Dat werd bekendgemaakt tijdens de jaarvergadering van het Thijmgenootschap, op de ochtend van het jaarsymposium op 25 november in het Academiegebouw in Utrecht.

'Intellectuelen moeten radicaal zijn en niet normaal', zei Gabriel van den Brink bij zijn presentatie. Hij zal vanaf 1 januari aantreden als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad, de intellectuele motor van het Thijmgenootschap.

De vereniging nam afscheid van de Leuvense hoogleraar theologie Stephan van Erp, die zes jaar lang de functie van voorzitter van de Wetenschappelijke Raad vervulde.

Gabriël van den Brink was hoogleraar (maatschappelijke) bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, na zijn emeritaat in 2015 is hij overgestapt naar de Vrije Universiteit waar hij doceert over lijnen van filosofische bestuurskunde. Daarnaast is hij werkzaam als lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Politie Academie.

Gabriël van den Brink studeerde wijsbegeerte aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook wetenschappelijk medewerker was.

Van den Brink kreeg grote bekendheid door zijn studie De lage landen en het hogere. Lees hier en hier meer over hem en zijn werk.

De Algemene Ledenvergadering herbenoemde vier bestuursleden: voorzitter Wim van de Donk, penningmeester Roland van der Pluym, vicevoorzitter Eelke de Jong en bestuurslid Maria Martens.