Onder de titel Sleutelen aan het fundament organiseert de medische afdeling van het Thijmgenootschap op 16 november in de Verkadefabriek in Den Bosch een symposium over genetische manipulatie in de voortplantingstechnologie.

De mogelijkheden om het genoom te manipuleren (gene editing) zijn door de ontwikkeling van de CRISPR/Cas9-techniek zodanig toegenomen dat zij ook toegepast kunnen gaan worden om geslachtscellen of cellen van embryo's genetisch te veranderen.

Wordt een erfelijke ziekte daarmee daadwerkelijk voorkomen? En zouden we in de toekomst zelfs kunnen gaan bepalen wat voor mensjes we geboren willen laten worden? Er is momenteel een debat gaande over de consequenties van deze nieuwe ontwikkelingen.

Wat kan en wat kan (nog) niet? Tegen welke grenzen lopen we aan, niet alleen in biologisch maar ook in ethisch opzicht?

Om aan het debat hierover een bijdrage te leveren is het genetisch ingrijpen in de voortplanting dit jaar het onderwerp van het Symposium van de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap.

U zult door de sprekers worden bijgepraat over de mogelijkheden die deze nieuwe technieken op dit moment bieden en de verwachtingen voor de nabije toekomst. De filosofische en ethische vragen die deze ontwikkelingen oproepen, komen uitgebreid aan de orde. En natuurlijk ook de geneeskundige praktijk: wat betekenen deze ontwikkelingen voor de spreekuren van de klinisch geneticus?

Programma 16 november

17.00 Registratie en koffie

17.45 Opening Prof. dr. Theo Wobbes, voorzitter Medische afdeling Thijmgenootschap 

18.00 Dr. Ilse Feenstra, klinisch geneticus RadboudUMC Nijmegen: Een kijkje in de keuken van de prenatale diagnostiek.

18.30 Dr. Geert Hamer, Centrum voor voorplantingsgeneeskunde, AMC: Baby op bestelling:  genetische modificatie van voortplantingscellen en embryo’s. 

19.00 Pauze

19.15 Prof. dr. Hub Zwart, hoogleraar filosofie van de natuurwetenschappen, Radboud Universiteit: CRISPR/Cas9 als biologische spellingscorrector: wetenschapsfilosofische reflectie op een biotechnologische doorbraak.

19.45 Prof. dr. Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie, Wageningen Universiteit; voormalig houder van de Lindeboomleerstoel voor medische ethiek VUMc: Ethische vragen bij Genome editing.

20.15 Overblijvende vragen en discussie 

20.30 Afsluiting

Algemene informatie

Inschrijving door middel van een e-mail met uw naam aan: Maria.vandenmuijsenbergh@radboudumc.nl Of schriftelijk: M. van den Muijsenbergh, Heyendaalseweg 27 6524SE Nijmegen.

Kosten: Studenten: € 25. Leden Thijmgenootschap: € 50. Overigen: € 75. Te voldoen op rekeningnummer NL85 ABNA 0442 7358 39 t.n.v. Penningmeester van de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap te Heerlen. Accreditatie is aangevraagd.

NB: voor accreditatie is uw BIG-nummer vereist. Vermeld dit ook op uw intekenkaart of in uw aanmeldingsmail.

Locatie: Boschdijkstraat 45, 5211 VD 's-Hertogenbosch. Telefoon: 073 681 8160

Bekijk hieronder de uitnodiging