Paul Cliteur en Theo de Wit zijn de sprekers op vrijdagmiddag 13 oktober in Den Bosch, bij de laatste bijeenkomst in een serie van vier over het thema religie en geweld, georganiseerd door de Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap. 

In de voorafgaande bijeenkomsten hebben we gesproken over de gewelddadige teksten in de Bijbel, over de historische beeldvorming van religieus geweld en over de vermeende inherente vredelievendheid van het (christelijk) geloof. In deze laatste bijeenkomst gaat het over de vermeende inherente gewelddadigheid van het (christelijk geloof).

Paul Cliteur

Paul Cliteur is Cliteur is hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Vorig jaar verscheen van hem het boek Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016). In zijn lezing zal hij ingaan op de hedendaagse golf van terroristische aanslagen. De terroristen verklaren unisono geïnspireerd te zijn door een bepaalde opvatting over God. Zij menen te handelen in opdracht van God.

Cliteur analyseert het "theoterroristisch" wereldbeeld en draagt bouwstenen aan voor een oplossing van het probleem. Onderaan deze pagina vindt u een pdf met een toelichting. 

Theo de WitTheo de Wit is universitair docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie aan de Tilburg School of Catholic Theology en bijzonder hoogleraar Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen aan Tilburg University.

Hij zal betogen dat de uitspraak van theoloog en jurist Tertullianus (2 eeuw), dat wij ‘niet tot iets verplicht zijn omdat het goed is, maar omdat God het beveelt’ vandaag onbegrijpelijk en aanstootgevend is geworden.

Maar hoe kan het dan dat we de seculiere variant daarvan vandaag zien terugkeren: de patriottistische overtuiging dat ik ‘rechtvaardigheid wens voor mijn staat, maar in de eerste plaats omdat het mijn staat is, en pas op de tweede plaats omdat dat redelijk en rechtvaardig is’ (Paul H.Kahn)?

U kunt aan deze bijeenkomst deelnemen ook als u niet aanwezig was bij de vorige bijeenkomsten in deze lezingenserie. U kunt zich (kosteloos) aanmelden tot uiterlijk 10 oktober 2017 per e-mail (h.m.j.goris@tilburguniversity.edu).

Mocht u andere belangstellenden willen meenemen, dan bent u van harte daartoe uitgenodigd. Het maximum aantal deelnemers is dertig en Thijmleden krijgen voorrang.

Datum: Vrijdag 13 oktober 2017, van 14.00 tot 17.00
Plaats: Bisdomzaal, Bisschoppelijk Paleis, Parade 11, 5211 KL Den Bosch
(ongeveer 15 minuten lopen vanaf het NS-station Den Bosch)

Programma:

13.45 – 14.00  inloop
14.00 – 14.45  Paul Cliteur: Theoterrorisme en vrijheid van expressie.
14.45 – 15.30  Theo de Wit: Liefde, recht en religie: dangerous liaisons
15.30 – 15.45  pauze
15.45 – 17.00  plenaire discussie

Eerder verscheen:
‘God wil vrede’. Christelijk monotheïsme en geweld
Soldaten voor God. Verslag studiemiddag religie en geweld
Texts of Terror: de Bijbel en geweld