De Afdeling Katholieke Theologie organiseert op vrijdagmiddag 7 april in Den Bosch de derde bijeenkomst in een reeks van vier bijeenkomsten over het thema ‘religie en geweld’. Met Adelbert Denaux en Rudi te Velde.

Adelbert DenauxIn de twee voorafgaande bijeenkomsten hebben we gesproken over de gewelddadige teksten in de Bijbel en over de historische beeldvorming van religieus geweld.

In deze derde bijeenkomst willen we nadenken over de manier waarop theologen zelf vanuit het christendom de vredelievendheid van het geloof waar kunnen maken en tegelijkertijd rekenschap afleggen van christelijk geweld.

Adelbert Denaux (KU-Leuven) is nieuwtestamenticus, oud-decaan van de TST en lid van de Internationale Theologische Commissie (ITC). In de laatste hoedanigheid heeft hij meegewerkt aan het document van de ITC uit 2014 over christelijk monotheïsme en geweld. Klik hier voor een Engelse samenvatting.

Rudi te Velde (TST) is filosoof en bijzonder hoogleraar ‘wijsbegeerte van Thomas van Aquino’ aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij zal betogen dat de transformatie van het religiebegrip in de moderniteit heeft bijgedragen aan het gewelddadig potentieel van religie.

U kunt aan deze bijeenkomst deelnemen ook als u niet aanwezig was bij de twee voorgaande. U kunt zich (kosteloos) aanmelden tot uiterlijk 5 april 2017 per e-mail (h.m.j.goris@tilburguniversity.edu). Mocht u andere belangstellenden willen meenemen, dan bent u van harte daartoe uitgenodigd. 

Rudi te VeldeVrijdag 7 april 2017
van 14.00 tot 17.00
Bisdomzaal, Bisschoppelijk Paleis
Parade 11, 5211 KL Den Bosch 

(ongeveer 15 minuten lopen vanaf het NS-station Den Bosch)

Programma:

13.45 – 14.00 inloop

14.00 – 14.45 Adelbert Denaux: Het christelijke monotheïsme tegen het geweld. Een recent document van de Internationale Theologische Commissie.

14.45 – 15.30 Rudi te Velde: moderne religie en de vraag naar geweld

15.30 – 15.45 pauze

15.45 – 17.00 plenaire discussie