Geachte leden van het Thijmgenootschap,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op zaterdag 19 november 2022. De vergadering vindt plaats in Huize Heyendaal in Nijmegen (Geert Grooteplein Noord 9) en vangt aan om 10:30. Vanaf omstreeks 10:00 bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee. 

Tijdens de ledenvergadering zal er ook een inhoudelijk programma plaatsvinden waarvoor u van harte uitgenodigd bent, dat begint om 11:30. Dat betreft zowel de presentatie van het nieuwe stipendiaat als de bespreking van de onlangs verschenen bundel Polarisatie en Perspectief. Meer informatie daarover vindt u onderaan de pagina. 

Aanmelden voor de bijeenkomst graag vòòr donderdag 18 november. Dat kan via het mailen naar ledenvergadering2022@outlook.com of via Eventbrite

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1.         Opening

2.         Vaststelling agenda

3.         Mededelingen

4.         Verslag van de schriftelijke ALV 2021 – zie bijlage 1

5.         Jaarverslag 2021 – zie bijlage 2

6.         Financieel Jaarverslag 2021 – zie bijlage 3a-c

7.         Decharge en benoeming leden kascontrolecommissie 2022 – zie bijlage 4

9.         Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5

10.       Rondvraag

11.       Inhoudelijk programma

12.       Sluiting 

Alle relevante stukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn onderaan deze pagina te downloaden als PDF.

Met vriendelijke groet,

Eefje de Gelder 

Secretaris Thijmgenootschap

 

Het inhoudelijk programma: Aankondiging nieuwe stipendiaatskandidaat en Polarisatie en perspectief 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap op 19 november vindt er ook een inhoudelijk programma plaats. Dat stuk is ook open voor niet-leden van het Thijmgenootschap. Tijdens het programma zal de nieuwe stipendiaatskandidaat, Deborah de Koning, zich presenteren. Verder is er een discussie naar aanleiding van de bundel ‘Polarisatie en Perspectief’ door Frank van den Heuvel en Ronald Tinnevelt over o.a. minderheden als aanjagers van polarisatie, social media als accelerator van polarisatie en het negeren van de zwijgende meerderheid.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. 

U kunt zich opgeven door een email te sturen naar ledenvergadering2022@outlook.com en het entreegeld over te maken op NL28 ABNA 0453683800, t.n.v. Thijmgenootschap, Nijmegen. 

U kunt zich ook direct aanmelden via Eventbrite

Alleen ledenvergadering (leden): Gratis 

Prijs inhoudelijk programma, inclusief lunch: €15

Prijs inhoudelijk programma, zonder lunch: €7,50