Tijdens het symposium op 9 november 2019 in Utrecht wordt 's ochtends de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. De locatie voor de ALV is de Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD te Utrecht. Op de agenda van de ALV staat dit foutief aangegeven.

In verband hiermee gelieve hieronder aan te treffen:

– de agenda,
– het verslag van de ALV van 3 november 2018,
– het jaarverslag 2018,
– de statutenwijziging Thijmgenootschap
– de verklaring van de kascommissie
– het financieel jaarverslag 2018 van het Thijmgenootschap

mr. Jasper van Uden, alg. secretaris