Tijdens het jaarlijkse symposium op 12 november vindt ook de Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. 

Gelieve hierbij aan te treffen:

– het concept-verslag van de ALV d.d. 31 oktober 2015 te Utrecht;

– het concept-jaarverslag (bestuurlijk verslag) Thijmgenootschap over het jaar 2015;

– financieel jaarverslag 2015.

(alle ter goedkeuring).