Oud-president van de Nederlandsche Bank Nout Wellink, Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen en bankier-theoloog Eric Holterhues zijn sprekers tijdens het jaarlijkse ATT-symposium, op 25 november 2017 in Utrecht.

Na de kredietcrisis van 2007 ligt de finan­ciële sector onder vuur. Hoe kunnen banken minder risicovol opereren? Hoe kunnen we een nieuwe crisis voor­ komen? Wat zijn de kansen en risico’s van nieuwe internetmogelijkheden, zoals crowdfunding en blockchain, ook als het gaat om toezicht en bescherm­ ing persoonsgegevens? Hoe kunnen we ons beschermen tegen cyber­aanvallen? Waar ligt de kwetsbaarheid en verant­ woordelijkheid van consumenten?

Op zaterdag 25 november 2017 organiseren het Thijmgenootschap, de Stichting Thomas More en de Adelbert Vereniging hun jaarlijks symposium over nieuwe uitdagingen in de financiële sector en de verantwoordelijkheden van de consu­ment.

Daarbij gaat het niet alleen om de nieuwe rol en verantwoordelijkheid van de banken of nieuwe disruptieve technologieën, maar ook om de ethiek. De ontwikkelingen gaan hard. Het thema vraagt een fundamentele bezinning op de vraag: wat is ook alweer echt belangrijk als het om geld gaat?

De volgende sprekers zullen hun visie geven op deze nieuwe ontwikkeling: Nout Wellink, oud­-president van De Nederlandsche Bank, Cora van Nieuwenhuizen, Europarlementariër, en Eric Holterhues, bankier­ en theoloog.

Nout Wellink

Na de kredietcrisis hebben de toezichthouders de eisen aan de banken strenger gemaakt.

Zijn deze eisen nu goed genoeg om een nieuwe crisis te voorkomen of lokken ze nieuwe problemen uit? In hoeverre kunnen regels gedrag in de gewenste richting beïnvloeden?

Meer regels beperken ban­ken en zorgen ervoor dat anderen bancaire acti­viteiten gaan uitvoeren. Hoe kan men een balans vinden tussen het veiliger maken van banken en het voorkomen dat de schaduw-bancaire sector groot wordt?

Nout Wellink was president van De Nederlandsche Bank en voorzitter van het Bazels Comité, dat de nieuwe richtlijnen voor het toezicht op banken formuleert.

Cora van Nieuwenhuizen

Nieuwe technologieën, zoals internet en block­ chains, bieden een alternatief voor banken. Consumenten kunnen via crowdfunding direct aan elkaar lenen. Financiers kunnen gegevens van klanten gebruiken om hen een op maat gemaakt product te bieden.

Deze ontwikkelingen bieden de consumenten nieuwe mogelijkheden maar bevatten ook nadelen. Denk maar aan het door­ verkopen van gegevens en cyberaanvallen op internet.

Wat houden deze ontwikkelingen in en kan er iets tegen de nadelen gedaan worden?

Cora van Nieuwenhuizen is lid van het Europees Parlement en in die functie rapporteur van een recent rapport over de invloed van nieuwe technologie op de nanciële sector.

Eric Holterhues

Nieuwe ontwikkelingen in de financiële sector bieden consumenten veel keuzes. Maar wat mag van consumenten verwacht worden? In hoeverre dragen zij hun eigen verantwoordelijkheid?

En welke rol kunnen financiële dienstverleners hierbij spelen? Is het aan deze dienstverleners om de consumenten ervan bewust te maken wat de risico’s en gevolgen zijn van hun beslissingen? 

Of moet de consument zelf beseffen dat een la­ger rendement en minder mogelijkheden, zoals geen volledige hypotheek, de gevolgen zijn van het gewenste streven naar minder risico?

Eric Holterhues is directeur van Oikocredit Nederland en was eerder verbonden aan Triodos Bank.

Programma

10.00u – 13.00u
Vergadering en lunch voor leden van het Thijmgenootschap

13.30u
Zaal open

14.00u
Woord van welkom 
Lezing Nout Wellink

15.00u
Lezing Cora van Nieuwenhuizen

15.50u
Pauze met koffie en thee

16.15
Lezing Eric Holterhues

17.00u
Borrel

Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Inschrijven & betalen
Zie www.thomasmore.nl

Kosten
Regulier: €30
Studenten tot 30 jaar: €10 
Leden Thijmgenootschap (inclusief ochtendprogramma en lunch): €40